PROFESYONEL DEZENFEKSİYON HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Tüm Zararlı Mücadelesi uygulamalarımızda çalışmalarımızı dünyada kabul edilmiş IPM doğrultusunda gerçekleştiririz. IPM ( Integrated Pest Management ); Zararlı kontrolünde tüm yöntemlerin bir arada, entegre bir şekilde kullanılan stratejinin adıdır. IPM ‘de kimyasallar insanlara, hedef olmayan diğer canlılara ve çevreye mümkün olabilecek en az zararı verecek şekilde en son çare olarak kullanılır. Zararlılara karşı kullanılan ilaçların zorunlu hallerde uygulamaya sokulduğu, fiziksel, mekanik, biyolojik, elektronik, kültürel yöntemlerin öncelikle ele alındığı bu yaklaşımda çevre, ürün ve insan sağlığını tehdit eden unsurlar en aza indirilir.

ZERO PEST, haşere kontrolünde IPM tekniklerine bağlı kalarak; her işletmede hedef zararlıları kapsayan bir takip sistemi oluşturur ve bu sistemi izleyerek uygulamalarının ne olacağına karar verir.

IPM BASAMAKLARI

1 - GÖZLEM

Her işletme için öncelikli olarak tüm alanlarda ayrıntılı bir gözlem gerçekleştirilir. Bu gözlemde :

 • Haşerelerin işletmelere ilk giriş yaptığı noktalar
 • Haşereleri işletmeye çeken ve onlar için besin yuvası olabilecek kaynaklar
 • Haşerelerin gizlenebileceği , konukçu olabileceği noktalar
 • Üretim alanı dışındaki diğer alanlarında gözden geçirilerek hazırlanacak strateji için gerekli bilgiler elde edilir.
2 - PLAN ÜZERİNDE GÖSTERME

İşletmedeki gözlemler sonucu mevcut riski ve ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek riskleri işletme planı üzerinde gösterilir. Riskli noktalarda mücadeleyi zorlaştıran faktörlerin yansıması ve alınması gereken önlemlerin oluşturulması.

3 - HAŞERELERİN TESPİTİ

Her bir haşerenin farklı özellik göstermesi ve çevre ile ilişkilerine bağlı olarak çeşitli yöntemler ile mücadele verilir. Tür tespiti haşere mücadele programında büyük önem teşkil etmektedir. Doğru tespit yapılacak müdahalenin kısa sürede başarıya ulaşmasını sağlayacaktır.

4 - FİRMAYA UYGUN PROGRAM HAZIRLANMASI

İşletmede uygulanacak programlar sabit programlar değildir. Her işletmenin farklı kurulum özelliği, coğrafi özelliği, iklimsel özelliği olabilmektedir. Bu yüzdendir ki işletmelere özel program oluşturulup başarılı olup olmadığı analiz edilip alternatif programlar hemen devreye girebilmektedir.

5 - GMP VE SANİTASYON YÖNTEMİ

İşletmelere yapılan ziyaretlerimizde haşere mücadelesinde mücadeleyi zorlaştıran ( hijyen, yalıtım, depolama vs. ) koşullar ile ilgili işletme yönetimine bilgilendirme yapılır. Ayrıca konu ile ilgili tecrübelerimizden yapılabilecek alternatif iyileştirme yöntemlerini paylaşır.

6 - UYGULAMA METODLARI

Kimyasal mücadeleden önce muhakkak diğer yöntemler uygulanır, problem yaşandıktan sonra değil yaşanmadan önce önleyici önlemler aldırılır.

7 - DÖKÜMANTASYON VE RAPORLAMA

İşletmelerde yapılan tüm uygulamaların kayıt altına alınması, gerekli yasal izin belgelerinin, hizmet belgesinin, yerleşim krokisi ve listesinin, pestisit kartının, uygulama raporunun, pestisitlerin izin belgeleri ve MSDS ‘lerinin dosyalanması. Yapılan uygulamalar ile ilgili faaliyet raporlarını grafik ve tablolar halinde çıkarılması, yetkililere işletmeye özel şifreler verilerek web sayfasından online bilgi almak.

HİZMET KAPSAMI

 • Yürüyen ve uçan haşere mücadelesi,
 • Kemirgen mücadelesi,
 • Sürüngen mücadelesi,
 • Kedi, Köpek önleme (yakalama, uzaklaştırma)
 • Kuş kontrolü,
 • Fumigasyon uygulamaları ve danışmanlık hizmeti,
 • Hijyen, yalıtım, depolama konularında danışmanlık hizmeti,
 • Haşere ve kemirgen mücadelesi eğitimleri,
 • Pest ekipmanları satışı
 • Hijyen ekipmanları satışı

MÜCADELE KAPSAMINA GİREN HAŞERELER

Norveç (lağım) Sıçanı Rattus norvegicus
Çatı (ev) Sıçanı Rattus rattus
Ev Faresi Mus domesticus
Alman Hamamböceği Blattella germanica
Amerikan Hamamböceği Periplaneta americana
Doğu (Oriental) Hamamböceği Bletta orientalis
Kahverengi Çizgili Hamamböceği Supella longipalpa
Kahverengi Tütsülü Hamamböceği Periplaneta fuliginosa
Sinekler-Meyve sinekleri Musca-Drosophila spp
Karınca Larsus niger
Bit Phthiraptera spp.
Pire Centocephalides Felis
Kene Rhipicephalus sanguineus
Tahtakurusu Cimex lectularius
Akrep   Scorpion spp.
Çıyan Class Chilopoda
Kırkayak  Class Dilopod
Çekirge   Family Gryllidae
Gümüşcün Order Thysanura/td>
Kulağakaçan Order Dermaptera
Akar   Family Dermanyssidae