PROFESYONEL DEZENFEKSİYON HİZMETLERİMİZ

Kuş Mücadelesi

Kuşlar özellikle dışkıları nedeniyle binalara ve gıda maddelerine verdikleri hasar ile çevre sağlığına tehdit açısından önemli sorunlar yaratırlar. Kuş kontrolü yapılacak bölgede kuş beslemeciliği yapılıp yapılmadığı da kontrol edilmelidir. Kuş kontrolü çalışmalarında aşağıda belirteceğimiz stratejiler izlenebilir.

Kuş Kontrol Yöntemleri

Kuş kontrol yöntemlerini iç alanda alınacak tedbirler ve dış alanda alınacak tedbirler olarak ikiye ayırabiliriz.

İç Alanda Kuş Kontrol Yöntemleri

Dış Alanda Kuş Kontrol Yöntemleri

      Kuş Ağları

Saçaklar çatı alanları, dekoratif ön cepheye sahip binalar, ışıklandırma noktaları köprü altlarında rahatlıkla uygulanabilir. Ağ seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar: Ağ sisteminde seçilecek rengin önemi yüzey seviyesinden görülemeyecek şekilde olmasını sağlamasıdır. UV ışığına maruz kaldığında ağın yapısı bozulmamalıdır. Ağın gözeneklerinin boyutu iyi seçilmelidir. Küçük gözenekli ağ sistemi küçük kuşlar olduğu gibi büyükleri de uzak tutar, ancak muhafaza edilmesi zor olup biraz daha pahalı bir sistemdir. Ağ sistemi galvanize veya paslanmaz çelik germe aletleriyle, belirli bir gerilim yaratabilecek düzeyde kurulmalıdır. Bu da ancak uygun yöntemlerle binanın yapısına monte edilecek ağ sisteminin kenarlarında boşluk bırakılırsa kuşlar burada yakalanır ve kurtulamazlar. Bu da toplumsal anlamda tepki oluşturabilmesinin yanı sıra hayvanların çürümesiyle sağlık sorunuda oluştururlar.

      Kuş Konmazlar

Binaların birçok farklı bölümü, mimari açıdan hoş gözükse de kuş kontrolü açısından oldukça büyük sorun yaratır. Binaların değişik noktalarındaki girinti ve çıkıntılar kuşların yuvalanmasına, dinlenmesine ve tünemesine olanak sağlar. Bu gibi noktalarda paslanmaz metal veya plastik iğnelerden oluşan kuş konmazlar kuşların tünedikleri alanlara uygulanabilirler. Uygulandıkları bölgelerde kalıcı olduklarından kuşların alışkanlıklarını değiştirmesine ve uzun süreli bir kuş kontrolü sağlarlar.

      Kuş Balonları

Bina çevresinde kuşların tünedikleri, uçuş yaptıkları veya beslendikleri alanlara uygulanabilir.Kuşların tünemelerini ve yuva yapmalarını engellemeye yönelik bir uygulamadır. Balonlar grafiksel tasarım olarak kuşların ürküp kaçmaları için özel olarak tasarlanmıştır. Rüzgârın da etkisiyle hareket edip kuşları korkuturlar.

      Yırtıcı Kuş Seslerinden Faydalanmak

Genellikle, yırtıcı ve avcı kuşların sesleri farklı periyotlarda dış alanda yayın yapılarak kuşların bir tehdit içerisinde oldukları duygusuna

kapılmaları amaçlanır. Stres altına giren kuşlar bölgeden uzaklaşma, beslenmeyi durdurmak ve yuvalanmayarak bölgeden uzaklaşır.

Bu yöntemin dezavantajı bölgede bulunan kuşların belli bir süre sonra bu seslere alışkanlık kazanmalıdır. Ancak üreticiler bu sesleri

belirli periyotlarda değiştiren üniteler üreterek bu sorunun üstesinden gelmeye çalışmışlardır.

      Maket ve Korkuluklar Kullanmak

Kuşların beslendikleri veya tünedikleri alanlara aslına uygun korkuluklar yerleştirilebilir. Korkuluk olarak avcı kuşlar, doğal düşmanlar veya diğer avcı hayvanlar kullanılabilir. Kuşların bu maket ve korkuluklara alışmamaları için yerleri ve şekilleri düzenli olarak değiştirilmelidir.

Yukarıda bahsedilen yöntemlerinden sadece bir tanesini kullanarak kuş mücadelesinde başarıya ulaşmak imkânsızdır. Şartlar dâhilinde tüm kuş mücadele yöntemleri bir arada kullanılarak Entegre bir kuş mücadelesi tercih edilmelidir. İşletme düzenli olarak bu mücadele yöntemlerini gözden geçirmeli ve geliştirmelidir. Bölgedeki kuşların alışkanlıkları ve davranışları yakından takip edilmelidir. Kuş mücadelesi gibi profesyonel görüş ve uzun süreli izleme gerektiren konularda ZEBOPEST 'i tercih edin. Servis uzmanlarımız Kuş kontrolü konusunda size düzenli olarak tavsiyelerde bulunacaktır.

ZEROPEST Servis uzmanlarının tavsiyelerine mutlaka uyun.